Uspešno izvedeni delavnici za poročanje in za prijavitelje

V sredo, 14. junija 2017, sta bili v Dobrni izvedeni delavnici v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje. 

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bilo za izvajanje odobrenih 10 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila včeraj v dopoldanskem času izvedena delavnica za poročanje.

Na drugi tovrstni delavnici so udeležencem bila predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 60 udeležencev. Večina udeležencev se je delavnice udeležila v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, med njimi so pa bili tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav.

Za več informacij o delavnici za poročanje kliknite tukaj.

V popoldanskem času je bila izvedena še delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi 1. in 2. roka Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge. Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 60 udeležencev.

V okviru Javnega razpisa je za projekte še na voljo nekaj manj kot 21 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tretji rok za oddajo projektov bo potekel 14. septembra 2017 ob 12. uri.

Za več informacij o delavnici za prijavitelje kliknite tukaj.