Podpisane nadaljnje pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

kolage podpis 2 rokDanes, 5. 4. 2017, je bilo v prostorih Koroške deželne vlade, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014-2020, podpisanih 8 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupaj s 13 projekti, ki so že v izvajanju in dvema projektoma, ki bosta pogodbo podpisala naknadno, je v okviru programa 23 odobrenih projektov, ki bodo v programskem obdobju 2014-2020 dodatno krepili že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama. Slednje, tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 45 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičenih je 17 regij: v Sloveniji Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska statistična regija; v Avstriji pa Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska–Vzhod, Zgornja Štajerska–Zahod, Spodnja Koroška, Celovec-Beljak, Zgornja Koroška in Južna Gradiščanska), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, na varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Prvi rok za oddajo projektov se je zaključil februarja 2016. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 13 projektov in prve pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane julija 2016, ko se je zaključil tudi drugi rok za oddajo projektov, v katerem je bilo oddanih 73 projektnih vlog. Odbor za spremljanje je odločitev o teh projektih sprejel februarja 2017. V okviru drugega roka je bilo odobrenih nadaljnjih 10 projektov v skupni vrednosti nekaj več kot 11 milijonov evrov sredstev ESRR. Uradnega podpisa pogodb so se kot slavnostni govorci udeležili županja glavnega mesta dežele Koroške, Dr. Maria Luise Mathiaschitz, župan mestne občine Nova Gorica, Matej Arčon, deželni svetnik Rolf Holub in predstavnik urada deželne vlade, mag. Christian Kropfitsch. Vodja organa upravljanja, mag. Nina Seljak, je pogodbe o sofinanciranju podpisala s predstavniki vodilnih partnerjev osmih odobrenih projektov, in sicer CapaCon, Start-up AA, EXPEDIRE, Passport to Export, Alpe Adria Karavanke/Karawanken, City Cooperation II, URBAN DIVERSITY  in NEKTEO.

Naslednji, tretji rok za predložitev vlog je že odprt. V njem je na voljo še dobrih 45 % razpisanih sredstev. Informacije o razpoložljivih sredstvih po prednostnih oseh in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa najmanj dva meseca pred zaključkom roka.

Podatki o odobrenih projektih so na voljo na sledeči povezavi. Slike z dogodka pa so na voljo v galeriji slik.

Prispevki v medijih

Časopis DELO 

RTV SLO 1 (od 9:56 naprej)

Radio Slovenija   (od 7:20 naprej)

ORF Landesstudio Kärnten